Rekvalifikace

Vítáme Vás na stránkách naší firmy. Jsme začínající firma s mnohými ambicemi.Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je vzdělání základem pro další rozvoj a osobní růst. Naše firma Vám nabízí ty nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.  Kvalitní vzdělávání je základem Vaší budoucí kariéry. Pro splnění vašich vzdělávacích požadavků a pro samotnou výuku si pronajímáme dostatečné prostory v blízkosti naši základny. Jsme schopni s našim školením přijít i k přímo k Vám.

Naši základnu najdete na adrese České Armády 406, Týn nad Vltavou.

Zvolená rekvalifikace

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si od 1. 1. 2012 dle Zákona 435/2004 Sb. § 109a může zabezpečit rekvalifikaci sám. Uchazeč (zájemce) o zaměstnání si sám zvolí druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, a zároveň rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Při splnění daných podmínek hradí rekvalifikaci příslušný úřad práce.

Vzdělávací centrum vám v této souvislosti nabízí:

 • 2 rekvalifikační akreditované kurzy
 • individuální přístup k vašemu vzdělávání

Jak postupovat?

 1. Podejte si žádost si na vašem kontaktním pracovišti ÚP o formulář "Zájem o zvolenou rekvalifikaci".
 2. Vyberte si z naší nabídky akreditovaných kurzů.
 3. Kontaktujte naše vzdělávací centrum a my vám vystavíme a potvrdíme formulář "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu", které tvoří přílohu vaší žádosti.
 4. Předložte úřadu práce formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci s výše uvedenou přílohou. Tyto doklady je nutné předat úřadu práce minimálně dva týdny před zahájením kurzu, protože požadavek je posuzován komisí.
 5. Aktivně spolupracujte.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti v režimu zvolené rekvalifikace?

 • máte nárok na 100% dotaci na kurz po úspěšném absolvování rekvalifikace
 • v průběhu rekvalifikace nemáte nárok na zvýšenou podporu při rekvalifikaci
 • v průběhu rekvalifikace jste povinni dodržovat studijní a výcvikové povinnosti
 • v případě potřeby lékařské prohlídky před zahájením kurzu nemáte nárok na její úhradu ze strany úřadu práce
 • kurz můžete předčasně ukončit pouze z vážných důvodů

Anketa

O JAKÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY MÁTE ZÁJEM?

PEČOVATELKA O DĚTI (182)
81%

ČLEN PRVNÍ POMOCI (42)
19%

Celkový počet hlasů: 224

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: